Har du behov av trädfällning i Blekinge?

Är du i behov av trädfällning i Blekinge? Då ska du komma i kontakt med Blekinge Arboristtjänst AB. De har utrustningen för att utföra trädfällning i Blekinge. När man ska fälla ett träd så kan man göra det på två sätt. Dels från marken, dels genom sektionsfällning.

Trädfällning är något man inte bör göra på egen hand, eftersom att det kan vara farligt. När man ska fälla träd så beror metoden på hur trädet står. Står det mellan byggnader eller nära elledningar så kan man inte fälla det från marken. Det är då man måste fälla det i sektioner. Det gör man genom att klättra upp i det eller använda skylift och sedan sågar ner trädet, bit för bit i just sektioner.

Fäll dina träd i Blekinge

Har du ett eller flera träd du vill fälla är det bra att anlita experter på området. Besöker du Blekinge Arboristtjänst AB kan du få reda på hur mycket det kommer att kosta för att utföra trädfällning i Blekinge. Hos dem får du inte bara hjälp med att fälla träd, de kan ta hand om stubbarna med.

Om du vill veta mer om hur det går till att fälla träd eller boka in dem för att fälla dina träd, så är det bara att kontakta dem. De kan även berätta mer om vanlig markfällning och sektionsfällning samt ge förslag på vad som passar bäst för dig.