Publications:

Showing writer: Victoria Edenhofer

Title Writer(s) Year
Energieffektiv storköksutrustning 2020
Effektreducering i lokalfastigheter , 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning , 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019