Publications:

Showing writer: Peter Filipsson

Title Writer(s) Year
Kontorshyresgäster ställer tuffa krav på innemiljön 2019
Vätskekopplad värmeåtervinning , 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort , 2018
A thermal model of an active chilled beam , , , 2017
Självverkande kylbaffelsystem , 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
Innovativa ventilationssystem förstudie , 2016
Induction ratio of active chilled beams , , , 2016
Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla , , , 2015
Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning – Energistyrning under byggprocessen , , , 2014
Avvikelser mellan uppmätt och projekterat energibehov , 2014
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus , , 2013