Publikationer:

Visar författare: Peter Filipsson

--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
Titel Typ Författare År
Enkät för utvärdering av brukarkomfort , 2018
A thermal model of an active chilled beam , , , 2017
Självverkande kylbaffelsystem , 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
Innovativa ventilationssystem förstudie , 2016
Induction ratio of active chilled beams , , , 2016
Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla , , , 2015
Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning – Energistyrning under byggprocessen , , , 2014
Avvikelser mellan uppmätt och projekterat energibehov , 2014
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus , , 2013
Ombyggnation med sänkt energibehov , , , 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , , 2013