Publications:

Showing writer: Per-Erik Nilsson

Title Writer(s) Year
Smarta stadsdelar , 2021
Snabbare digitalisering av bebyggelsen , 2020
IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse , 2020
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer , 2018
Hinderanalys för energieffektivisering , , , , , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , , 2017
Incitamentsavtal för energieffektivisering , 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag , , , , et al. 2016