Publications:

Showing writer: Markus Lundborg

Title Writer(s) Year
Ny samverkansmodell hyresgäst – fastighetsägare , 2021
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019