Publications:

Showing writer: Mari-Liis Maripuu

Title Writer(s) Year
Kompletterande energikrav i byggregler , 2020
Krav på IMD i befintliga flerbostadshus och alternativet energieffektivisering , , , , 2020
Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Major energy renovations with the Total Concept method , 2017
Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter , , 2017
Totalmetodikens verktygslåda 2017
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , , 2017
Market potential and business opportunities wit the Total Concept method , , , et al. 2016
Total Concept-for better decision-making about Energy Efficiency Investments in non-Residential Buildings , , 2015
Totalprojekt – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , 2013
Demand controlled ventilation (DCV) for better IAQ and Energy Efficiency 2011