Publications:

Showing writer: Mari-Liis Maripuu

Title Writer(s) Year
Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter , , 2017
Totalmetodikens verktygslåda 2017
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , , 2017
Total Concept-for better decision-making about Energy Efficiency Investments in non-Residential Buildings , , 2015
Totalprojekt – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , 2013
Demand controlled ventilation (DCV) for better IAQ and Energy Efficiency 2011
Demand Controlled Ventilation (DCV) Systems in Commercial Buildings 2009
Energy savings by installing variable air volume systems (VAV) in existing office buildings , 2004