Publikationer:

Visar författare: Lars Ekberg

--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->
Titel Typ Författare År
Vätskekopplad värmeåtervinning , 2018
ElectriCity Indoors , 2018
10 punkter som styr inomhusluften , 2017
SWESIAQ-modellen , , , , , , , 2017
Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem 2017
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , , , , 2017
Winter thermal comfort and indoor air quality in Swedish grade school classrooms, as assessed by the children , , 2016
Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens kvalitet 2016
Performance of Ionizer Assisted Air Filtration, Part 2 , 2015
Metodik för utredning av ventilationsfunktion 2015
Indoor air quality in passive and conventional new houses in Sweden , , , , 2015
Ionizer Assisted Air Filtration for Collection of Submicronand Ultrafine Particles , 2015