Publications:

Showing writer: Karin Glader

Title Writer(s) Year
Klimatfrågan i beslutsprocessen , , 2021
Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag , , et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag , , et al. 2020
Not even close to the goals – A “snapshot” of Swedish property owners’ energy renovation plans , 2020
Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag , , et al. 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler , 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år , , , 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning över 10 GWh per år , , , 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar , 2020
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet , 2019
Vägledning för energikartläggning i stora företag , , , , et al. 2019
Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning , 2019