Publications:

Showing writer: Karin Glader

Title Writer(s) Year
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok , , , , , 2019
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer , 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter , , 2018
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor , , , , 2017
Fallstudier HEFTIG , , , , 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag , , , , et al. 2016