Publications:

Showing writer: Josep Termens

Title Writer(s) Year
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag , , et al. 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter , 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem , , , 2020
Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar 2020
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. , et al. 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Energiklassning av byggbodar , , 2019
Effekthantering i lokaler 2017
Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler 2017
Innovativa ventilationssystem förstudie , 2016