Publications:

Showing writer: Josep Termens

Title Writer(s) Year
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag , , et al. 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem , , , 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter , 2020
Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar 2020
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. , et al. 2019
Innovativa ventilationssystem förstudie , 2016
Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation 2016
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019