Publications:

Showing writer: Josep Termens

Title Writer(s) Year
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Energiklassning av byggbodar , , 2019
Effekthantering i lokaler 2017
Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler 2017
Innovativa ventilationssystem förstudie , 2016
Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation 2016
Energieffektivisering av Badhus , 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag , , , , et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag , , , , et al. 2016