Publications:

Showing writer: Jonas Gräslund

Title Writer(s) Year
A thermal model of an active chilled beam , , , 2017
Självverkande kylbaffelsystem , 2017
Induction ratio of active chilled beams , , , 2016
Indata för energiberäkningar i kontor och småhus , , , 2007