Publications:

Showing writer: Catrin Heincke

Title Writer(s) Year
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn , , 2019
Systemgränser byggnaders energiprestanda , 2015
Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer på byggnader , , 2015
Energianvändning under byggtiden 2014
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus , , 2013
Ombyggnation med sänkt energibehov , , , 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , , 2013
Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige , , 2013
Cost optimal energy efficiency in multifamily houses , , 2013
Grönt helt enkelt/Simply GREEN , , 2012
Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader , , 2011
Normalårskorrigering av energistatistik , , 2011