Publications:

Showing writer: Åsa Wahlström

Title Writer(s) Year
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn , , 2019
Building status obtained before renovating multifamily buildings in Sweden , , 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok , , , , , 2019
Energiklassning av byggbodar , , 2019
Needs of Support for Swedish Property Owners to Implement More Energy 2018
Criteria for Sustainable Buildings in Sweden , 2018
Förstudie: Energikartan , 2018
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige , 2018
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor , , , , 2017
Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter , , 2017
Fallstudier HEFTIG , , , , 2016
Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet , 2016