Publications

Showing report type: Rapport

Title Writer(s) Year
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år , , , 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning över 10 GWh per år , , , 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar , 2020
Energieffektiv storköksutrustning 2020
Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök 2020
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet , 2019
Vägledning för energikartläggning i stora företag , , , , et al. 2019
Effektreducering i lokalfastigheter , 2019
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen , 2019
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. , et al. 2019
Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn , et al. 2019