Publications

Showing report type: Rapport

Title Writer(s) Year
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster , , 2019
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn , , 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration , , 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok , , , , , 2019
Energiklassning av byggbodar , , 2019
Vätskekopplad värmeåtervinning , 2018
Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl , 2018
ElectriCity Indoors , 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort , 2018
Visualisering av Energianvändning i Lokaler , , 2018
Att bygga ett energieffektivt hotell , 2018
Förstudie: Energikartan , 2018