Publications

Showing report type: Rapport

Title Writer(s) Year
Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag , et al. 2020
D2.4 Development Strategy Plan for the development of next generation EPC schemes , , et al. 2020
Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler , 2020
D2.2 Report on EPC best practices , , et al. 2020
IMD – av värme i befintlig bebyggelse , 2020
D2.3 Report on EPC shortcomings and national priority approaches to their resolution , , et al. 2020
Snabbare digitalisering av bebyggelsen , 2020
D2.1 Report on local EPC situation and cross-country comparison matrix , , et al. 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år , , , 2020
Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning över 10 GWh per år , , , 2020
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar , 2020
Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar 2020