Publications

Showing report type: Avhandling

Title Writer(s) Year
Self-Regulating Active Chilled Beams 2020
Modellbaserad styrning av värmesystem baserat på prognostiserat väder 2014
Demand Controlled Ventilation (DCV) Systems in Commercial Buildings 2009
Solubility of HFC Refrigerants in Long-Chained Hydrocarbons and Pentaerythritol Esters 1999
Fjärrvärmekunders värme- och effektbehov 1996
Airborne contaminents in office buildings 1994
Heating and Cooling Requirements in Commercial Buildings 1994
Lagring och analys av mätdata i persondator 1992
Storskalig solvärmeteknik i Sverige 1988