Publications

Showing report type: Artikel

Title Writer(s) Year
10 punkter som styr inomhusluften , 2017
Självverkande kylbaffelsystem , 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning. , 2013
Ventilationsfilter och ultrafina partiklar , 2013
Is it possible to achieve zero energy demand while rebuilding multi-dwelling buildings? 2011
A market overview of erected low-energy buildings in Sweden 2011
Demand controlled ventilation (DCV) for better IAQ and Energy Efficiency 2011
Lägg energi på rätt sak och uppnå större effektivisering 2010
Många märkningar – men räcker det för att nå energimålen , 2009
Värmeåtervinning vid ombyggnad – det behövs smarta system , 2009
Brist på ingenjörer med installationsteknisk kompetens hotar energibesparing i lokalbyggnader 2009