Publications

Showing report type: Artikel

Title Writer(s) Year
Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet , , 2020
Självreglerande kylbafflar ger bra inomhusklimat 2020
Lönsam energieffektivisering för fastigheter med helhetsmetod 2020
Luftkvalitet i bilkupéer: PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization , , et al. 2020
Självverkande kylbaffelsystem har utvärderats 2018
Major energy renovations with the Total Concept method , 2017
10 punkter som styr inomhusluften , 2017
Självverkande kylbaffelsystem , 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
Decision Making Process for Constructing Low-Energy Buildings in the Public Housing Sector in Sweden , et al. 2016
Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning. , 2013
Ventilationsfilter och ultrafina partiklar , 2013