VÅRA TJÄNSTER

Temperaturmappning

Energieffektivitet

Inomhusmiljö

Utbildningar

MÖT OSS

NYHETER

STÖRRE PROJEKT

Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME
Med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt E2B2.
Belok
Nätverket för energieffektivisering i lokalfastigheter
LÅGAN
Samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader
RELIVS
Resurseffektiv livsmedelshantering
Energilyftet
Utbildningssatsningen Energilyftet
QualDeEPC – EU Horizon2020
Utveckling av Energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar
EU Total Concept
Utveckling av Totalmetodiken i Norra Europa

SAMARBETSPARTNERS