Inomhusmiljö

Energibesparande åtgärder bör bara införas om det efterfrågade inomhusklimatet kan garanteras. Detta kräver en noggrann analys av de faktorer som kan påverka inomhusklimatet.
Vi bistår företag och branschorganisationer med utveckling av regler och riktlinjer för väl fungerande installationer och rätt inomhusklimat. Inom områdena laboratorieventilation och skyddsventilation erbjuder vi unik kompetens och erfarenhet. För utvärdering av skyddsventilation har vi tillgång till de nödvändiga, ofta avancerade, tekniska resurserna.

Bedömning

Huvudsyftet med tekniska installationer för värme, ventilation och komfortkylsystem är givetvis att  säkerställa bra inneklimat. Kraven för inomhusklimatet sätts redan vid projekteringsskedet. I flera fall kan kraven vara mycket höga, så som för t.ex. museer, farmaceutiska laboratorier och speciella produktionsanläggningar. Erfarenheten visar att uppsatta kravnivåer ofta inte uppnås i driftskedet och att det kan finnas flera orsaker till detta. Tillsammans med driftpersonalen identifierar vi eventuella brister och ser över möjligheterna till förbättrade rutiner etc.
Vi har många års erfarenhet av utveckling och tillämpning av mätbaserade metoder för:

  • mätning och analys av inomhusklimat;
  • identifiering av orsaker till inomhusklimatrelaterade problem;
  • framtagande av åtgärder för förbättring av inomhusklimatet.

Kvalitetssäkring

Vi har spetskompetens att i överensstämmelse med svensk och internationell standard granska byggnader med speciellt rigorösa krav. Exempel på sådana byggnader eller lokaler är:

  • renrum för forskning eller känslig produktion;
  • farmaceutiska laboratorier och speciella produktionsanläggningar;
  • laboratorier för kemisk eller mikrobiell forskning.

Funktionsbesiktning

I lokaler med höga krav på inomhusklimat , t.ex. i museer, farmaceutiska laboratorier och speciella produktionsanläggningar, etc. är det viktigt med väl fungerande rutiner för övervakning av dess klimathållningssystem och inomhusklimatet.

CIT Energy Management har gedigen erfarenhet och kunnande av att genomföra mätbaserade analyser av teknisk funktion, inomhusklimat och energiprestanda, avseende:

  • forsknings- och produktionsanläggningar där hälsofarliga ämnen hanteras;
  • forsknings- och produktionsanläggningar med mycket höga krav på luftrenhet;
  • klimathållnings- och luftbehandlingssystem;
  • komponenter relaterade till värme-, kyl- eller ventilationssystem.