Elhandel via portföljförvaltning

Elhandel via portföljförvaltning
Elpriserna varierar över tiden, och mer förnybar energiproduktion kommer att öka variationerna. Stora företag behöver ofta hjälp med sin strategi för elhandel, och våra experter har förvaltat el-portföljer sedan de nordiska priserna steg 2002.

Våra experter hjälper stora företag att hantera sin elhandel, främst via portföljförvaltning. En portfölj består av en stor mängd el, antingen från ett stort företag eller från flera medelstora företag som har kommit överens om att slå ihop sig till en portfölj och därmed dra nytta av de fördelar som större volymer ger. Vi arbetar tillsammans med elleverantörer och följer elterminers prisvariationer. Varje portfölj har sin egen policy som följs noga för att säkerställa bästa möjliga slutpris för kunderna inom ramen för policyn. Flera inköp görs för en viss termin. Exempelvis följer vi under 2018 huvudsakligen terminerna för 2019 och 2020 (om policyn tillåter oss att köpa för de kommande 2 åren).

Kontakta gärna Bosse Wikensten
bosse.wikensten@cit.chalmers.se, 070-5727888, för mer information.