Utveckling av Energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar

EU-projektet QualDeEPC finansieras av Horizon2020 och syftar till att förbättra kvaliteten på energideklarationssystemen inom EU samt att förbättra överensstämmelsen mellan olika system. Länderna som deltar är Tyskland, Grekland, Bulgarien, Ungern, Belgien, Spanien, Lettland och Sverige

Mål

  • Kvalitetssäkra Energideklarationer i Europa
  • Ge tydligare åtgärdsförslag och paket av åtgärdsförslag för att renovering ska leda till nära-nollenergibyggnader

Mer information hittar du på projektets hemsida eller i faktabladet.

Vill du medverka?
Just nu finns följande möjligheter att medverka.

  • Löpande information, nätverkande, expertgrupp m.m.

Genomförda aktiviteter:

Publicerade rapporter:

Kontakt:
Åsa Wahlström, asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Maria Haegermark, maria.haegermark@cit.chalmers.se