Utveckling av Energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar

EU-projektet QualDeEPC finansieras av Horizon2020 och syftar till att förbättra kvaliteten på energideklarationssystemen inom EU samt att förbättra överensstämmelsen mellan olika system. Länderna som deltar är Tyskland, Grekland, Bulgarien, Ungern, Belgien, Spanien, Lettland och Sverige

Mål

  • Kvalitetssäkra Energideklarationer i Europa
  • Ge tydligare åtgärdsförslag och paket av åtgärdsförslag för att renovering ska leda till nära-nollenergibyggnader

Mer information hittar du på projektets hemsida

Vill du medverka?
Just nu finns följande möjligheter att medverka.

  • Pilotbyggnader sökes: Fastighetsägare av lokaler och flerbostadshus sökes för deltagande i projekt. En energideklaration  genomförs enligt nuvarande svenskt system (våren 2020) och en energideklaration enligt förbättrad, gemensam europeisk metod (hösten 2020) Mer information och intresseanmälan.
    Löpande information, nätverkande, expertgrupp m.m.

Genomförda aktiviteter:

Kontakt:
Åsa Wahlström, asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Maria Haegermark, maria.haegermark@cit.chalmers.se