Utveckling av Energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar

EU-projektet QualDeEPC finansieras av Horizon2020 och syftar till att förbättra kvaliteten på energideklarationssystemen inom EU samt att förbättra överensstämmelsen mellan olika system. Länderna som deltar är Tyskland, Grekland, Bulgarien, Ungern, Belgien, Spanien, Lettland och Sverige

Mål

  • Kvalitetssäkra Energideklarationer i Europa
  • Ge tydligare åtgärdsförslag och paket av åtgärdsförslag för att renovering ska leda till nära-nollenergibyggnader

Mer information hittar du på projektets hemsida eller i faktabladet.

Vill du medverka i QualDeEPC?
Just nu finns följande möjligheter att medverka.

  • Löpande information, nätverkande, expertgrupp m.m.

Genomförda aktiviteter:

  • Workshop 31 januari 2020, Göteborg – Vilka förbättringar ska prioriteras?
  • Intresseanmälan för pilotbyggnader
  • Gemensamt webbinarium för hela EU projektet den 30 juni. Se webbinariet här.
  • Workshop 25 januari 2021: med experter på temat “Next-generation Energy Performance Certificates and Deep Renovation
  • Nationell workhop med svenska experter den 26 januari och 5 februari, 2021

Nyhetsbrev:

Publicerade rapporter:

Kontakt:
Åsa Wahlström, asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Maria Haegermark, maria.haegermark@cit.chalmers.se

Följ oss i sociala medier

QualDeEC_logo

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 847100.