Nordic Built projekt - The BTC

CIT Energy Management är koordinator för projektet  “The BTC, Belok Total Concept” som finansieras av Nordic Built programmet under Nordiska Ministerrådet. Totalmetodiken är en metod som utvecklas av BELOK (Beställargruppen för lokaler).

Målet med projektet är att visa på affärsmöjligheter med Totalmetodiken i de deltagande länderna och skapa förutsättningar för kvalitetssäkring av framtida tillämpningar. Projektet är ett utvecklings- och samarbetsprojekt mellan tre nordiska länder: Sverige, Danmark och Finland.

I Sverige sker samarbete med Byggherrarna och Vasakronan AB.

Mer information om projektet finns här:

www.byggherre.se/verksamhet/belok-total-concept/