Omformning av databas för lågenergibyggnader

LÅGAN är ett nationellt program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten och syftar till att etablera en marknad för byggandet av lågenergihus. LÅGANs databas Marknadsöversikt för lågenergibyggnader i Sverige ska visa på goda exempel och inspirera bygg- och fastighetsbranschen. Databasen innehåller nu över 190 byggnader men den upplevs som svåranvänd och relevant data saknas. Därför är vårt uppdrag att, tillsammans med IT-företaget ELICIT, omarbeta databasen för att öka användarvänligheten och se till att relevant data presenteras. På så sätt säkerställs en bra databas som möjliggör bra sammanställningar över lågenergibyggnader i Sverige.

Mer infor på LÅGANs egna hemsida.