Utveckling av Totalmetodiken i Norra Europa

CIT Energy Management är koordinator för projektet ”Totalmetodiken för omfattande energieffektivisergin i lokalbyggnader” (“The Total Concept method for major reduction of energy use in non-residential buildings”), som finansieras av Intelligent Energy Europe Programme (IEE) och BELOK. Totalmetodiken är en metod som utvecklas av BELOK (Beställargruppen för lokaler). 

Målet med projektet är att tillämpa, utveckla och främja Totalmetodiken via ett antal pilotprojekt i fem EU-länder i norra Europa: Norge, Finland, Danmark, Estland och Sverige. Det övergripande målet är att få ökad takt av större energirenoveringsprojekt och därigenom minska energianvändningen i lokalbyggnadsbeståndet.

I Sverige sker samarbete med Byggherrarna, Harry Sjögren AB, Malmö Stad och Specialfastigheter.

Mer information om projektet, hjälpmedel och verktyg finns här: www.totalconcept.info