Med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt E2B2.

Projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME ska ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. På så sätt bidra projektet till en resurseffektiv bebyggelse samt stärker och utvidgar små och medelstora entreprenörers och leverantörers tjänste- och produktutbud.

Projektet leds av CIT Energy Management och genomföras av LÅGANs sex regionala nätverk. Nätverken samarbetar i sin tur med lokala aktörer i samband med lokala pilotprojekt. LÅGANs styrgrupp fungerar som projektets styr- och referensgrupp och kommer därmed att säkerställa projektets kvalitet.

Projektet är finansierat med stöd från Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och från Energimyndigheten via E2B2.

Aktuellt: Webbinarium – Hållbar renovering i samverkan

 

Europeiska_regionala_utvecklingsfonden

Projektet pågår till och med slutet av 2021.

Vill du veta mer kontakta Åsa Wahlström