Utbildningssatsningen Energilyftet

Energilyftet är en utbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader. Energilyftet ingår i Energimyndighetens kompetenshöjande insatser inom nära-nollenergibyggnader och målgruppen är beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, tekniska förvaltare och driftpersonal.

CIT Energy Management är koordinator för projektet

Mer info på: http://energilyftet.learnways.com/