Utbildningssatsningen BeställarKompetens

Öka din kunskap om mer energieffektivt byggande

Energimyndigheten vill att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska spridas bredare bland beställare, byggherrar och fastighetsägare. Utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om och att vi därigenom ska klara de energipolitiska målen i Sverige.

CIT Energy managment deltar som föreläsare  i projektet.

Mer info på: http://www.byggherre.se/utbildning/bestaellarkompetens/