Systemgränser för lokalbyggnader

Av Energimyndighetens nätverk BELOK har CIT Energy Management fått i uppdrag att studera val av systemgräns för bestämning av lokalbyggnaders energiprestanda. För närvarande genomför Boverket ett regeringsuppdrag som bland annat omfattar motsvarande. Det unika med uppdraget till CIT Energy Management är att fokus ligger på konsekvenserna för fastighetsägare. Därför ska uppdraget ses som ett komplement till Boverkets. Resultat kommer att kommuniceras med Boverket och kommer att tas hänsyn till i Boverkets utredning. På så sätt ges BELOK möjlighet att kunna påverka kommande nationella regler.

Mer infor på Beloks egna hemsida.