Vi välkomnar Victoria Edenhofer

2018-11-15

Victoria är nyutexaminerad civilingenjör i ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola med specialisering inom energisystem.