Vi välkomnar Maria Haegermark

2019-05-2

Maria kommer närmast ifrån en tjänst som doktorand på avdelningen Installationsteknik, institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, på Chalmers Tekniska högskola, där Maria bland annat har skrivit en licentiatavhandling om solcellssystem i svenska byggnader .

Maria har en byggingenjörs examen med inriktning installationsteknik från Chalmers samt en magister i solenergiteknik från Högskolan Dalarna, och innan doktorandstudierna arbetade Maria med vvs-projektering.

Maria kommer arbeta som projektledare och stärker upp företagets kunskaper inom solcellssystem.