Var med och utveckla EKL 2.0 och skapa nytta med genomförd energikartläggning

2018-09-5

Energimyndigheten bjuder in till Workshop och informationsseminarium för att skapa en så stor nytta av att genomföra energikartläggningen enligt EKL som möjligt.

Seminarietillfällen

  • 9 oktober, Stockholm, Energikartläggare
  • 25 oktober, Stockholm, Industriföretag
  • 31 oktober, Stockholm, Bygg- och installationsföretag
  • 6 november, Stockholm, Transport 8 november, Luleå, alla
  • 13 november, Stockholm, Handelsföretag
  • 14 november, Stockholm, Alla
  • 21 november, Malmö, Alla
  • 22 november, Göteborg, Alla
  • 27 november, Stockholm, Fastighetsföretag

Mer info på http://www.energimyndigheten.se/eklseminarier

CIT Industriella Energier och CIT Energy Management deltar i utvärderingsarbetet av EKL.