Se resultaten från Beloks tredje Totalkampanj!

2017-09-20

Syftet med Totalkampanjen är att sprida användningen och kunskapen om Totalmetodiken i branschen. Elva lokalfastighetsägare har fått ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för att tillsammans med en energikonsult utbildas i Totalmetodiken och sedan utföra energikartläggning.

Läs mer på Beloks hemsida.