Peter Filipsson försvarade sin avhandling

2020-05-8

Den 24 april försvarade Peter sin doktorsavhandling ”Self-regulating active chilled beams” vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers.
Den handlar om vattenburen komfortkyla med betydligt högre köldbärartemperatur än normalt. Med hög köldbärartemperatur ökar möjligheten att använda frikyla samtidigt som behovet av styrsystem minskar. Resultatet blir därmed ett både energieffektivt och robust komfortkylsystem.

Läs mer: https://research.chalmers.se/publication/516194