Ny rapport om Vätskekopplad värmeåtervinning

2019-01-9

Lars Ekberg och Peter Filipsson har på uppdrag av Belok gjort en förstudie om Vätskekopplad värmeåtervinning.
Mer om förstudien hittar ni på Beloks hemsida.