Ny publikation om elektrostatiska luftrenare

2020-10-27

Denna litteraturgenomgång redogör översiktligt för teknikområdet elektrostatiska luftrenare. Det handlar alltså om en typ av luftrenare som ibland används för att reducera förekomsten av luftburna partiklar i inomhusluft. Publikationen behandlar olika tillämpningar av den aktuella tekniken och principen för dess funktion. Metoder för provning av elektrostatiska luftrenare behandlas och risken för oönskade effekter, såsom alstring av ozon. Det är en internationell publikation, författad av tio specialister och forskare inom området. Från CIT Energy Management och Chalmers medverkade Lars Ekberg.

Artikeln hittar du här

lars_ekberg

Vill du veta mer kontakta Lars Ekberg