Nordisk samverkan inom SCANVAC

2020-04-17

Vi samverkar på flera sätt med andra nordiska organisationer. I det sammanhanget utgör federationen av de skandinaviska branschorganisationerna inom VVS området, SCANVAC, ett viktigt kontaktnät. Vi ser fram emot att få medverka vid intressanta aktiviteter och utveckla viktiga dokument i SCANVACs regi. Följ utvecklingen här!