Miljöbyggnad iDrift, ett nytt certifieringssystem från SGBC för befintliga byggnader

2019-11-27

Miljöbyggnad iDrift avser att uppmuntra till förbättring och en god förvaltning av en byggnads miljöegenskaper. Byggnaden och förvaltningen granskas genom platsbesök och bygger på att dels uppfylla obligatoriska krav och dels samla poäng genom att uppfylla valbara krav.

Utvecklingsarbetet har sedan 2017 skett i nära samarbete med fastighetsbranschen under ledning av Åsa Wahlström CIT Energy Management och Catarina Warfvinge Bengt Dahlgren. Nu finns Miljöbyggnad iDrift på remiss fram till 21 januari 2020.

Läs mer här.