Luftkvalitet i bilkupéer

2020-06-8

En ny studie av partikelformiga luftföroreningar i bilkupéer har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Pollution Research. I artikeln redovisas resultatet av omfattande mätningar i och utanför personbilar när de körs, dels i Peking, dels i Göteborg. Koncentrationen inne i bilkupén var typiskt inte över 60% av koncentrationen utanför bilen. Viktigare är att mätningarna tydligt visar att det med rätt utformning och drift av filtrerings- och ventilationssystemet är möjligt att reducera koncentrationen inne i kupén ner mot ca en tiondel av koncentrationen utanför bilen.

Studien har utförts vid Chalmers, i samverkan med Volvo Car Corporation. En av medförfattarna är Lars Ekberg vid CIT Energy Management.

Du kan hämta artikeln här