Läs det senaste från QualDeEpC

2020-12-17

I QualDeEPC arbetar vi med att utveckla energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar.
Nu finns vårt andra nyhetsbrevet ute. Läs det här.

Vill du veta mer om projektet läs en sammanfattning här.