Lars Ekberg utnämns till adjungerad professor på Chalmers

2018-10-26

Docent Lars Ekberg, CIT Energy Management AB, har förordnats som adjungerad professor i Inneklimatteknik.

Lars Ekberg doktorerade hos Installationsteknik 1994 och blev utnämnd till oavlönad docent i installationsteknik 2000. Sedan 1999 är Lars anställd hos CIT Energy Management AB där han jobbar som konsult, främst avseende inneklimat och energieffektivisering mot fastighetsbolag, samtidigt som han har uppdrag åt Energimyndigheten och olika branschorganisationer. Han har bl.a. lett arbetet med att ta fram riktlinjer för inneklimatkrav (R1:an) åt Energi & Miljö­tekniska Föreningen, lik­som metoder för utvärdering av inneklimat åt SWESIAQ, den Svenska nationella grenen av the International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ). Sedan 2012 är han ordförande i juryn för Stora inneklimatpriset.

Parallellt med arbetet som konsult har Lars haft kvar en fot inom akademin, publicerat och granskat artiklar i vetenskapliga tidskrifter och bedömt ett antal forskare, t.ex. som ledamot i en betygs­nämnd för en disputation (KTH, 2009), diskussionsledare för en licentiat­examen hos Installa­tionsteknik (2011) och opponent vid en doktorsdisputation (Aalborg University, 2014).

Med Lars som adjungerad professor får avdelningen för Installationsteknik stärkt förmåga att tillsammans med näringslivet bidra till skapandet av bra inneklimat i energieffektiva byggnader.

Installationsföreläsning

Installationsföreläsningen kommer att hållas fredagen den 23 november kl. 15.
Plats är Samhällsbyggnad, Sven Hultins gata 6, trapphus A, plan 3, rum SB-393.

Alla som är intresserade är välkomna men anmäl ditt deltagande till Jan-Olof Dalenbäck Jan-Olof.Dalenback@chalmers.se