LÅGAN bjuder in till workshop om Mätningar för verifiering av energianvändning i byggnader

2019-11-21

LÅGAN bjuder in till workshop om Mätningar för verifiering av energianvändning i byggnader i Göteborg (2/12) och Stockholm (13/12)

Syfte
Workshopen syftar till att ta reda på erfarenheter angående mätningar för verifiering av energianvändning i byggnader (framförallt flerbostadshus), om mätförutsättningar eller rutiner behöver förbättras och hur föreslagna förbättringar skulle kunna realiseras.

Program

 • 12:45 Kaffe
 • 13:00 Workshop
  • Kort presentation av LÅGAN
  • Presentation av deltagarna i WS
  • Bakgrund till WS
  • Deltagarnas egna erfarenheter av mätningar av energianvändningar i flerbostadshus
  • Diskussioner om vad som bör förbättras
  • Hur kan dessa förbättringar åstadkommas
  • Sammanfattning av WS
  • Intresse av ett fortsatt engagemang
 • 15:00 Avslut

Mer information hittar du här

Anmälan sker via mail till Maria Haegermark, senast 28/11 (Göteborg) respektive 10/12 (Stockholm).
Ange om du vill vara med på skype eller på plats. Begränsat antal platser.

Välkomna!
Maria Haegermark CIT Energy Management och
Per Kempe Projektengagemang