Hur går det med samarbetet mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster?

2017-02-23

Genom samarbete mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster kan energi sparas. Fastighetsägarnas ”Grönt Hyresavtal” har blivit branschstandard, men hur fungerar samarbetet i verkligheten? En förstudie har gjorts i Beloks regi. Läs mer här!