Förstudie om alternativ till traditionell vvc

2017-02-22

Värmeförluster i byggnader pga. varmvattencirkulation (VVC) kan ha stor betydelse. Vid nybyggnation av lokaler med lågt varmvattenbehov är det intressant att studera användning av alternativa system för varmvattenberedning och distribution som skulle kunna ersätta den traditionella VVC-kretsen.
Energimyndigheten har beviljat en förstudie för att identifiera energieffektiva alternativ till VVC i lokaler. Inom ramen för förstudien kommer ett konkret tillämpning att analyseras: en ny vårdlokal som Landstinget i Kalmar län projekterar. Förstudien kommer att bedöma olika alternativ för varmvattenberedning i lokalen ur tekniskt, praktiskt och ekonomiskt perspektiv.