Forskningsprojekt för effektivare värmeåtervinning

2019-06-13

CIT Energy Management medverkar i ett forskningsprojekt på Chalmers i samverkan med Vasakronan och Fläkt Group. Det är ett doktorandprojekt som kommer att baseras på en kombination av fältstudier, laboratoriemätningar och teoretiska modeller.

Läs mer här.