CTCB-certifiering av renrumskontrollanter

2020-02-14

CTCB-certifiering av renrumskontrollanter 2020

Den 6-8 oktober 2020 är det dags för nästa certifiering av renrumskontrollanter inom ramen för CTCB-I. Certifieringen innefattar krav på kunskaper om fysikaliska grunder, mätteknik samt regelverk och standarder på renrumsområdet. Dessutom ställs krav på praktiska färdigheter när det gäller mätteknik, framförallt beträffande luftflöden och funktionskontroll av HEPA filter.

CTCB står för Cleanroom Testing and Certification Board och är en internationell sammanslutning. Sedan 2011 hålls de Nordiska certifieringskurserna på Chalmers, vid avdelningen för Installationsteknik. Kursen leds av Docent Berit Reinmüller, Adj. Prof. Lars Ekberg och Prof. Bengt Ljungqvist, och har ett flertal lärare från näringslivet.

Du kan läsa mer om renrum och skyddsventilation på www.safetyventilation.se.

Ladda hem kursbeskrivning här och anmälningsblankett här.

Du kan även kontakta Lars Ekberg för mer information lars.ekberg@cit.chalmers.se