Beställarkompetens fortsätter under hösten

2017-09-20

Energimyndighetens satsning på kompetenshöjande åtgärder kring energieffektivt byggande och renovering fortsätter. CIT Energy Management leder kurser om Totalmetodiken, lönsamhetsberäkningar och inneklimatkrav.

Läs mer på Beställarkompetens