Begäran om åtgärder mot luftburen överföring av infektionssjukdomar

2020-04-17

I april 2020 enades en grupp nordiska forskare i SCANVACs namn för att uppmana till att luftburen överföring av covid-19 ska erkännas som fullt möjlig och potentiellt mycket allvarlig, och att adekvata åtgärder genomförs för att kraftigt begränsa sådan smittspridning. För Sveriges räkning var vår medarbetare Lars Ekberg med och signerade uppmaningen.

 

Du kan läsa uppmaningen på engelska här och på svenska här.