BeBo och BeLok bidrar till energieffektiva fastigheter

2018-01-26

En ny utvärdering av Energimyndighetens nätverk BeBo och Belok, visar att arbetet i nätverken lett till faktiska energieffektiviseringar och att intresset för nätverken är högt bland medlemmarna.

Läs mer på:http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/bebo_belok/