Analys av möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer

2018-08-6

Vid införandet av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) kom ett antal större fastighetsföretag att omfattas av denna som egna företag eller som del av koncerner. Sedan tidigare omfattas i princip alla fastighetsägare av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader (EPBD).

CIT Energy Management fick av Energimyndigheten i uppdrag att göra en genomlysning av frågan om hur genomförande av de två lagkraven kan samordnas och frågeställningar om hur betydande energianvändning vid EKL kan definieras för företag som äger fastigheter. I studien har de två regelverken gåtts igenom och bildat bas för analysen, tillsammans med intervjuer och enkätundersökningar från företag som omfattas av båda lagstiftningarna.

Rapporten återfinns här