Förstudie om klimatkrav i byggprocessen

2019-02-1

Nu har vår förstudie om klimatkrav i byggprocessen publicerats på belok.se.
Förstudien är genomförd av
WSP Sverige och CIT Energy Management på uppdrag av Belok och BeBo.
Läs rapporten här.